Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ροή ειδήσεων

Τρία χαράτσια στο νέο νομοσχέδιο – Τι θα πληρώνουμε


Δωρεάν υγεία «στο σημείο χρήσης» (free at the point of use, όπως ονομάζεται σε όρους οικονομικών της υγείας) και όχι δωρεάν δημόσια υγεία, θα παρέχει ξεκάθαρα πλέον το ΕΣΥ, μετά τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, αλλά και άλλων εξόδων που θα κληθούν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι ασφαλισμένοι.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου το υπουργείου Υγείας, οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να πληρώνουν από την τσέπη τους τη διενέργεια εμβολίου για τον κορονοϊό και παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε αποκαλύψει το NEWS 24/7, με την ψήφιση του νομοσχεδίου, οι ασφαλισμένοι προβλέπεται να πληρώνουν από την τσέπη τους 1 ευρώ για κάθε εξέταση βιολογικών υγρών (αίμα, ούρα) και 3 ευρώ για κάθε ακτινολογική εξέταση (αξονική, μαγνητική, ακτινογραφία).

«Οι δικαιούχοι περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ καταβάλλουν από την 1η.4.2024 στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς ένα (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και τρία (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων», αναφέρει το κεφάλαιο ΣΤ’ του σχεδίου νόμου.

Την ίδια στιγμή, δίνεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, σε φαρμακοποιούς να διενεργούν εμβόλια για τον κορονοϊό. Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει, σε αυτήν την περίπτωση, να πληρώσουν 5 ευρώ από την τσέπη τους για να κάνουν το εμβόλιο.

«Για κάθε διενεργούμενο στο φαρμακείο εμβολιασμό κατά του κορονοϊού SARS – CoV – 2, ανεξαρτήτως τύπου εμβολίου, καθορίζεται αποζημίωση του αδειούχου φαρμακοποιού ποσού πέντε (5) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η αποζημίωση καταβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο που εμβολιάζεται», αναφέρει το άρθρο 48.

Κρατούν του συνταξιούχους γιατρούς για να μην αδειάσει το ΕΣΥ

Στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα παράτασης χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όσους γιατρούς βγαίνουν στη σύνταξη.

Οι συνταξιούχοι γιατροί θα μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025.

«Ιατροί του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2022, την 31η.12.2021 ή την 31η.12.2020 λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.3.2024, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 5047/2023 (Α’ 147), δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2025, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής σε αυτό σύμφωνα με την περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297)», αναφέρεται στο άρθρο 8.

Δικαίωμα για εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ

Το άρθρο 7 για πρώτη φορά από την ίδρυση του ΕΣΥ προβλέπει την άρση της απαγόρευσης της παράλληλης απασχόλησης των γιατρών οι οποίοι παραμένουν με μονιμότητα στα νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι «κατ’ εξαίρεση, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους ιατρούς του πρώτου εδαφίου, σε χρόνο εκτός του τακτικού ωραρίου τους και των εφημεριών, να ασκούν ιδιωτικό έργο, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις για το συγκεκριμένο διάστημα απασχόλησης. Ειδικότερα, οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. δύνανται να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής του συμβούλου ή εμπειρογνώμονος/τεχνικού συμβούλου και για θέματα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης/εποπτείας των επαγγελματιών υγείας, οργάνωσης διαλέξεων και επιστημονικών εκδηλώσεων, συγγραφής επιστημονικών άρθρων, ιατρικών ενημερώσεων υγείας για νοσολογικές οντότητες, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ή εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας υπό την προϋπόθεση χορήγησης σε αυτούς σχετικής άδειας σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητάς του επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου που αποβλέπουν, ενδεικτικά:

  • Στη διεύρυνση της δυνατότητας των ιατρών του Ε.Σ.Υ. να ασκούν ιδιωτικό έργο αξιοποιώντας την κλινική εμπειρία τους και στη θέσπιση των αναγκαίων προς τούτο όρων και προϋποθέσεων,
  • Στον προσδιορισμό της φύσης του εισοδήματος των ιατρών Ε.Σ.Υ. από τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων ως εισόδημα από άσκηση ιδιωτικού έργου,
  • Στην αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων των υγειονομικών δομών και Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και ζητημάτων που άπτονται της χορήγησης ιατρικών και νοσηλευτικών ειδικοτήτων,
  • Στη συγκέντρωση της προμήθειας των νοσοκομειακών φαρμάκων σε ένα φορέα, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), με σκοπό την ταχύτερη εκκαθάριση και εξόφληση των προμηθευτών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»,
  • Στον εξορθολογισμό και την συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης,
  • Στην επίλυση ζητημάτων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, ιδίως του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.),
  • Στην επίτευξη εμβολιαστικής κάλυψης και καλύτερης επιτήρησης της εξέλιξης μετάδοσης της νόσου Covid-19,
  • Στην προώθηση ταχείας υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

«Στις 4 Ιανουαρίου ορκίστηκα υπουργός Υγείας για δεύτερη φορά. Στις 7 Μαρτίου,  τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο μας ερανιστικό νομοσχέδιο για να λύσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα χρόνια προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ως σημαντικότερο από όλα ξεχωρίζω τη διεύρυνση της δυνατότητας των ιατρών να ασκούν ιδιωτικό έργο αξιοποιώντας την κλινική εμπειρία τους, έτσι ώστε να δώσουμε περαιτέρω κίνητρα για να γίνει ελκυστικότερη η θέση του γιατρού στο ΕΣΥ όπως επίσης και η λύση των όποιων ζητημάτων δημιουργούνται από τη λειτουργεία των απογευματινών χειρουργείων. Κατά τα λοιπά, υπάρχουν πολλές διατάξεις που στο σύνολο τους θα βοηθήσουν πάρα πολύ τη λειτουργία του συστήματος. Είμαι περήφανος που κινηθήκαμε με αστραπιαία ταχύτητα», ανέφερε ο υπουργός Υγείας,  Άδωνις Γεωργιάδης.

Το σχέδιο νόμου, θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως και την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο που είναι σε δημόσια διαβούλευση.

Πηγές Άρθρων

Ολα τα άρθρα που θα βρείτε εδώ προέρχονται από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους ιστότοπους ειδήσεων.Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά εδώ!

You May Also Like

Μαγαζίνο

Στις 23 Μαΐου του 2024 η Αφροδίτη θα συναντηθεί σε όψη συνόδου με τον Δία στις 29° 20’ του Ταύρου. Αυτή η σύνοδος θα...

Οικονομία

Ο λόγος που η Δύση δεν μπορεί να «τελειώσει» την οικονομία της Ρωσίας – Newsbeast play Τα προβλήματα και τα εμπόδια που μπορεί να...

Αθλητικά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΛΗΣ 21.05.2024 | 00:08 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2022 EUROKINISSI SPORTS Εξηγήσεις ζήτησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός από την ΕΠΟ, αναφορικά με τη διαχείριση των...

Πολιτική

Η Αμάλ Κλούνεϊ είναι μία από τους νομικούς εμπειρογνώμονες που συνέστησαν στον επικεφαλής εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, να ζητήσει εντάλματα σύλληψης για τον...